Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2024-07-01 - 08-30

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
Mano dienynas
PMIS
AIKOS SMM
LAMA BPO
Europass
lt72

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Mokyklos vizija, misija, veiklos tikslai, uždaviniai ir prioritetai Spausdinti El. paštas

MOKYKLOS VIZIJA

Smalininkų TVM - saugi, tolerantiška, versli mokykla

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybišką bendrąjį ir profesinį išsilavinimą, specialiuosius mokinių poreikius ir gebėjimus atitinkantį specialųjį ugdymą, vykdyti tęstinį profesinį ir neformalųjį mokymą, ugdyti harmoningą, verslią, pilietišką, savarankišką asmenybę, tenkinti darbo rinkos poreikius ir žmogaus profesinės karjeros siekius.

MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI

 1. Kokybiško mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stiprinimas.
 2. Ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas.

MOKYKLOS VERTYBĖS

 1. Mokyklos bendruomenės vidinė harmonija;
 2. Mokyklos narių saugumas, pagarba, atsakomybė, pareigingumas, sąžiningumas.
 3. Atvirumas kaitai – nuolatinis tobulėjimas ir asmeninių pasiekimų sklaida.

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas - Teikti kokybiškas švietimo ir mokymo/si visą gyvenimą paslaugas.

Uždaviniai:

 1. Nuosekliai planuoti ir įgyvendinti ugdymo/si veiklas, vertinti pasiektus rezultatus.
 2. Tikslingai atnaujinti edukacines aplinkas, atliepiant darbo rinkos ir visuomenės lūkesčius, gerinant mokymosi aplinkos patrauklumą, saugumą.
 3. Užtikrinti mokyklos veiklos administravimo kokybę, stiprinant bendruomenės narių lyderystę, skatinant jų profesinį tobulėjimą.

2. Tikslas - Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas.

Uždaviniai:

 1. Plėtoti socialinę partnerystę.
 2. Tobulinti mokyklos veiklos viešinimo sistemą ir komunikaciją.
 3. Plėtoti tarptautiškumą ir bendruomenės judumą.