Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2024-07-01 - 08-30

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
Mano dienynas
PMIS
AIKOS SMM
LAMA BPO
Europass
lt72

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Pagalba mokiniui Spausdinti El. paštas

Mokiniams teikiama socialinė pedagoginė, psichologinė, mokymosi, informacinė, specialioji, pagalba ir materialinė parama.

Socialinę pedagoginę pagalbą teikia socialinė pedagogė Rasa Domeikienė (106 kabinetas, tel. +370 682 42602). Padeda mokiniams geriau adaptuotis mokyklos bendruomenėje, racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais.

Mokymosi pagalbą teikia mokytojai ir profesijos mokytojai. Mokymosi pagalba teikiama konsultacijų forma, jų turinį numato dalyko/modulio mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui. Mokymosi pagalbą rekomenduojama suteikti pastebėjus, kad mokiniui nesiseka pasiekti bendrosiose arba profesinio mokymo programose numatytų konkretaus dalyko/modulio pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir pan.

Specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pirmiausia suteikia mokytojai, ugdymo proceso metu pritaikydami tinkamas mokymo (si) užduotis, metodikas ir kt.; pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui. Logopedas specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams teikia specialiųjų pratybų ir/ar pamokų metu.

Specialiąją pagalbą teikia mokytojo padėjėjas ugdymo proceso metu.

Informacinę pagalbą teikia, koordinuoja organizuoja mokymosi bei specialiąją pagalbą direktoriaus pavaduotoja ugdymui/gimnazijos skyriaus vedėja Vida Nenortienė (114 kab., tel. +370 68244904); profesinio mokymo skyriau vedėja Valdoreza Stulgaitienė (206 kab., tel. +370 61569717); specialiojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Grybienė (211 kab., tel. +370 61401958). Teikia informaciją apie: mokymo programas, jų dalykus/modulius; prisijungimą prie profesinio mokymo informacinės sistemos, elektroninio dienyno; mokytojų, profesijos mokytojų, grupių vadovų darbo vietą, susisiekimo kontaktus;

apie mokinių mokymosi pažangumą ir lankomumą mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Stipendija skiriama ir materialinė pagalba mokiniui gali būti teikiama pagal „Mokinių stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo“ sąlygas.

Vaiko gerovės komisija vertina ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, jų socialinius ir emocinius poreikius, problemas, nustato pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formas. Rūpinasi pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą.  Analizuoja ir koordinuoja ugdymo(si)/mokymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų. Atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo; organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

DOKUMENTAI

Stipendijų skyrimo ir kitos materialinės paramos teikimo TA 2023

Akademinių_atostogų_suteikimo_tvarka

Mokiniu_taisykles

Naudojimosi_mokiniu_asmeniniu_daiktu_laikymo_spintelėmis_tvarkos_aprašas

Patyčiu_ir_smurto_prevencijos_tvarkos_aprasas

 


Psichologinė pagalba

Vaikų linija, tel. 116 111
Jaunimo linija, tel. 8 800 28888
Pagalbos linija moterims, tel. 8 800 66366 d.d. 10.00 – 21.00 val.
Jaunimo psichologinės pagalbos centras, tel. 8 523 13437
Jurbarko PPT, tel. 8 447 51192 arba 8 447 72253
Čia galima informuoti policijos pareigūnus pastebėjus vartojant ar platinant narkotines medžiagas
www.tevulinija.lt, tel. 8 800 900 12, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai