Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2024-07-01 - 08-30

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
Mano dienynas
PMIS
AIKOS SMM
LAMA BPO
Europass
lt72

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Apie mokyklą Spausdinti El. paštas

Smalininkai - miestelis Mažosios Lietuvos pakrašty, Tauragės apskrityje, Jurbarko rajone, prie Kauno- Klaipėdos plento, 10 kilometrų nutolęs nuo rajono centro. Pro pietinę pusę teka Nemunas, už kurio yra Rusijos Federacijos Kaliningrado srities laukai, šiaurinę pusę supa Karšuvos giria.

jurbarkas

Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos priklausomybė – valstybinė. Pagrindinė veikla – švietimas, pagrindinė švietimo veikla – pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, atitinkantis šiuolaikinį mokslo ir technikos išsivystymo lygį, darbo rinkos keliamus reikalavimus. Mokykloje sudaromas sąlygos įgyti profesinę kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai; ugdoma asmenybė, kuri sugebėtų dirbti ir gyventi rinkos ir demokratiniais principais grindžiamoje visuomenėje. Mokykloje taip pat vykdomos pradinio, pagrindinio, vidurinio, socialinių įgūdžių ugdymo programos bei neformaliojo švietimo programos. Mokykloje yra trys skyriai: gimnazijos, profesinio mokymo ir specialiojo ugdymo.

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems mokymo programos pirmą ir antrą kursą, išduodamas vidurinio ugdymo brandos atestatas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Profesinio mokymo skyriuje mokosi asmenys pagal skirtingo kvalifikacijų lygio pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. Sėkmingai baigus profesinio mokymo programos kursą ir įsivertinus asmens įgytas kompetencijas, išduodami profesinio mokymo diplomai.

Mokykla turi licenciją vykdyti profesinį mokymą pagal 9 švietimo sritis – tai gamyba ir perdirbimas, inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims, socialinė gerovė, sveikatos priežiūra, transporto paslaugos, verslas ir administravimas, menai, žemės ūkis. Užtikrinta pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programų pasiūla – galima pasirinkti iš 41 kvalifikacijos, II, III ar IV lygio pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS).

Specialiojo ugdymo skyriuje mokosi mokiniai, kurie dėl intelekto sutrikimo turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokiniai ugdomi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas bei socialinių įgūdžių programą. Baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokiniai gali tęsti mokymąsi pagal modulinę profesinio mokymo programą (kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II) kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa. Mokymosi trukmė 3 metai.

Mokykloje veikia Lietuvos transporto saugos administracijoje registruota Vairavimo mokykla.Reikiamus mokymus gali rinktis ir pradedantys, ir profesionalūs vairuotojai:B kategorijos lengvųjų automobilių vairuotojų gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas;C, CE (C+CE) kategorijų transporto priemonių vairuotojų gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas;autokrautuvo eksploatavimo mokymai; 95 kodo periodinis mokymas; TR1, TR2 kategorijos traktorių vairavimas; SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas.Sudaroma galimybė įsigyti vairuotojo pažymėjimą ir tiems mokiniams, kuriems tai nėra numatyta pagal mokymo programą.

Mokykloje veikia Lietuvos imitacinių bendrovių centro „Simulith" padalinys – imitacinė bendrovė „Aitvaras".

Mokykloje vykdomų projektų metu mokiniai turi galimybes tobulinti asmenines bei profesines kompetencijas užsienio šalių įmonėse, mokytojai – užsienio šalių profesinio mokymo įstaigose.
Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos narė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos ,,LIBA" narė; Europos Sąjungos programos Erazmus+ dalyvė – „Erasmus“ akreditacija suteikta Profesinio mokymo srityje Nr. 2020-1-LT01-KA120-VET-094728 aštuoneriems metams.

Mokykloje veikia kokybės vadybos sistema (toliau – KVS). Ji apima visus mokyklos veiklos procesus. Siekdami užtikrinti nuolatinį KVS pritaikymą ir veiksmingumą, vadovai inicijuoja KVS vadovybinę vertinamąją analizę (VVA). Jos metu nustatomos gerinimo galimybės, poreikis keisti KVS, įvertinama kokybės politika, tikslų įgyvendinimas. 2021 metais atnaujinta Mokyklos procesų makroshema ir Mokyklos procesų sąrašas bei Kokybės vadovas. Parengti/atnaujinti tvarkų aprašai, taisyklės

Mokyklos kabinetai ir praktinio mokymo vietos nuolatos atnaujinami šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Keturi kabinetai - kompiuterių klasės. Jose yra projekcinė aparatūra. Iš viso mokyklos kabinetuose mokymui naudojama apie 100 kompiuterių. Mokykloje yra biblioteka-informacinis centras, turtingas vadovėliais, knygomis, mokomaisiais CD, periodiniais leidiniais. Čia galima ne tik paskaityti laikraščius ir žurnalus, bet ir pažiūrėti televizijos laidas, pasinaudoti kompiuteriais, interneto prieiga.

Mokykla 2021 m. įgyvendino projektą Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0014 „Profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra", kurio metu buvo įsigyta modernios įrangos praktiniam profesiniam mokymui, kas užtikrina aukštesnę profesinio mokymo kokybę. Projekto eigoje įvykdytos šios veiklos – įsigyta profesiniam mokymui vykdyti: a) pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas už 178052,00 Eur, b) pagal paslaugų asmenims s švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas už 117523,00 Eur, c) pagal transporto paslaugų švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas už 199425,00 Eur; netiesioginėms išlaidoms išleista – 4999,99 Eur.

Sklaida apie mokyklos veiklą ir renginius viešinama mokyklos interneto svetainėje ir FB paskyroje:

http://www.stvm.lt/naujienos

https://www.facebook.com/stvm.lt