Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2024-06-17 - 21

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
Mano dienynas
PMIS
AIKOS SMM
LAMA BPO
Europass
lt72

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Mokyklos istorija Spausdinti El. paštas

MOKYKLOS PAVADINIMŲ KAITA

1954 m. – Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumas
1975 m. – Smalininkų tarybinis ūkis – technikumas
1990 m. – Smalininkų aukštesnioji žemės ūkio mokykla
2006 m. – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

MOKYKLOS DIREKTORIAI

Aleksas Krupickas – 1954 m.
Vytautas Paulavičius –1957 m.
Juozapas Burneika – 1962 m.
Algirdas Gluodas – 1974 m.
Severinas Nenorta – 1992 m.
Pranas Urbanavičius – 1996 m.
Ina Budrienė mokyklai vadovauja nuo 2007 m.

MOKYKLOS ISTORIJOS RAIDA

1954 m. buvusioje vandens ūkio mechanizacijos mokyklos vietoje, Smalininkų miestelio centre, įkurtas žemės ūkio mechanizacijos technikumas. Mokyklos kūrimo pradžia buvo sunki. Šalia pagrindinio technikumo pastato - seno mūrinio dviejų aukštų namo stovėjo tik mediniai garažai, todėl daugelis mokinių apsigyveno pas miestelio gyventojus. Moksleiviai ir dėstytojai patys remontavo ir įrenginėjo mokyklos pastatą: įdėjo duris, langus, vedė elektrą. Pirmieji mokiniai - technikai-mechanikai sutaisė sulūžusį automobilį GAZ-67 ir savarankiškai mokėsi važiuoti, nes instruktorių nebuvo. Mokinių būrys buvo negausus. Mokykloje mokėsi 2 grupės po 30 moksleivių baigusių 7 klases ir viena grupė iš 27 moksleivių, baigusių vidurinę mokyklą. 1957 m. sausio 3 d. įteikti diplomai pirmajai technikumą baigusių technikų-mechanikų laidai.

mtech1

Pirmieji technikumo dėstytojai: direktorius - A. Krupickas, mokymo dalies vedėjas V. Gurklys, gamybinio mokymo vedėjas J. Andriulevičius, dėstytojai S. Meškauskas, V. Adomavičius, K. Palubeckas, A. Maksimavičienė, I. Viržintas, V. Kučinskas, G. Šarka, A. Čečkauskas, A. Busila.

stut-kolektyvas-1960-640x480

Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumas kasmet augo ir plėtėsi. 1958 m. technikume pradėjo veikti neakivaizdinis skyrius. Tais pačiais metais įkurti pirmieji kabinetai ir laboratorijos. Jų kūrėjai - dėstytojai V. Dabulskis, A. Busila, K. Palubeckas.

1965 m. už miestelio į šiaurę išaugo naujas žemės ūkio technikumo korpusas: erdvus mokomasis kompleksas, moksleivių bendrabučiai, gyvenamieji namai dėstytojams ir darbuotojams, didelės mokomosios-gamybinės dirbtuvės, stadionas, sporto aikštynas, pasodintas parkas. Greta pagrindinės žemės ūkio mechanizacijos specialybės pradėti ruošti agronomai, o vėliau - technikai elektromechanikai.

1975 m. Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumas reorganizuotas į tarybinį ūkį- technikumą. Tuo metu moksleivių skaičius buvo išaugęs iki 1000.

1990 m. tarybinis ūkis-technikumas pertvarkytas į aukštesniąją žemės ūkio mokyklą, kurioje veikė aukštesniųjų studijų ir profesinio mokymo skyrius. Pagrindinės specialybės - žemės ūkio mechanizacija ir buhalterinė apskaita.

2000 m. prie mokyklos prijungta Viešvilės žemės ūkio mokykla.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas į visų mūsų gyvenimą įnešė daug permainų. Jos atsispindi mokyklos gyvenime. Mokykla nuolatos tobulina ir kuria naujas mokymo programas, atsižvelgdama į pastoviai besikeičiančią darbo rinką.

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Smalininkų aukštesnioji žemės ūkio mokykla pakeitė pavadinimą ir tapo Smalininkų technologijų ir verslo mokykla.

2008 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos 2008 m. birželio 25 d. nutarimą, įsakymu Nr. ISAK-1898 "Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos", akreditavo Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje vykdomą vidurinio ugdymo programą.

2008 m. rugpjūčio 29 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-289 "Dėl gimnazijos skyriaus steigimo" Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje įsteigtas gimnazijos skyrius.

Vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010-09-14 įsakymą Nr. V-1547 "Dėl Smalininkų specialiosios mokyklos ir Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos reorganizavimo" nuo 2011 metų sausio pirmos dienos Smalininkų specialioji mokykla tampa Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos specialiojo ugdymo skyriumi.

2014 metų rudenį mokykla paminėjo mokyklos 60 metų jubiliejų.

35   27

34   31

19   36

29   5

 

Šiandieninė Smalininkų technologijų ir verslo mokykla – saugi, tolerantiška, versli mokykla, teikianti profesinį, vidurinį išsilavinimą, ugdanti mokinius, turinčius specialiųjų poreikių, pagal individualizuotas, socialinių įgūdžių ir profesinio mokymo programas, vykdanti tęstinį mokymą pagal formalias ir neformalias profesinio mokymo programas.

3

Ypač svarbi ugdymo sritis – neformalusis švietimas, suteikiantis galimybes ugdytis kūrybiškai asmenybei, kultūrinei, sportinei, techninei saviraiškai ir savirealizacijai.

Mokyklos muziejuje eksponuojama mokyklos istorijos, mokinių ir mokytojų tradicijų puoselėjimo aplinka, pasakojanti apie jaunystę „sugrįžusią iš praeities".

Mokykla – bendruomenės susibūrimų vieta, glaudžiai bendradarbiaujanti su seniūnija, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru ir kitomis Smalininkuose bei Jurbarko rajone esančiomis institucijomis.

37