Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2018-02-19 - 23

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
TAMO dienynas
Europass
AIKOS SMM
ASU
EMP

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Apie mokyklą Spausdinti El. paštas

Smalininkai - miestelis Mažosios Lietuvos pakrašty, Tauragės apskrityje, Jurbarko rajone, prie Kauno- Klaipėdos plento, 10 kilometrų nutolęs nuo rajono centro. Pro pietinę pusę teka Nemunas, už kurio yra Rusijos Federacijos Kaliningrado srities laukai, šiaurinę pusę supa Karšuvos giria.

mokykla-vasara

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla – valstybės biudžetinė įstaiga, pagrindinė veikla – švietimas, pagrindinė švietimo veiklos rūšis – profesinis mokymas, atitinkantis šiuolaikinį mokslo ir technikos išsivystymo lygį, darbo rinkos keliamus reikalavimus. Mokykloje sudaromas sąlygos tobulinti profesinę kvalifikaciją bei persikvalifikuoti, ugdyti asmenybę, kuri sugebėtų dirbti ir gyventi rinkos ir demokratiniais principais grindžiamoje visuomenėje.

Mokykloje yra trys skyriai: gimnazijos, profesinio mokymo ir specialiojo ugdymo.

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems mokymo programos pirmą

ir antrą kursą, išduodamas vidurinio ugdymo brandos atestatas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Profesinio mokymo skyriuje trečiame kurse tęsia mokymąsi mokiniai, mokęsi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa taip pat mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą arba išklausę vidurinio ugdymo programą. Sėkmingai baigus profesinio mokymo programos kursą ir atlikus praktiką, išduodami profesinio mokymo diplomai.

Specialiojo ugdymo skyriuje mokosi mokiniai, kurie dėl intelekto sutrikimo turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokiniai ugdomi specialiosiose ir lavinamosiose klasėse pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas. Baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokiniai mokymąsi gali tęsti darbinio ugdymo klasėse pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą arba profesinio mokymo programoje, skirtoje specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims.

Mokykla turi licenciją vykdyti 52 profesinio mokymo programoms. 2016-2017m. m. mokykloje vykdoma 11 pirminio profesinio mokymo programų. Išbandome apskaitininko ir kasininko modulinę mokymo programą. Mokykla siūlo rinktis tęstinį mokymąsi iš 31 formaliojo ir 5 neformaliojo profesinio mokymo programų, iš kurių 18 tęstinio profesinio mokymo programų užregistruotos Lietuvos darbo biržoje bedarbių mokymui. Mokykloje veikia vairavimo mokykla. Sudaroma galimybė įsigyti vairuotojo pažymėjimą ir tiems mokiniams, kuriems nėra tai numatyta pagal mokymo programą.

Mokykloje vykdomų projektų metu mokiniai turi galimybes tobulinti asmenines bei profesines kompetencijas užsienio šalių įmonėse.

Mokykloje 2016-2017 m. m. pradėjo 447 mokiniai. Iš jų 107 gimnazijos, 258 profesiniame skyriuje ir 42 specialiojo ugdymo skyriuje. Mokykloje dirba 60 pedagogų: 45 iš jų - gimnazijos ir profesinio mokymo skyriuose, 15 - specialiojo ugdymo skyriuje.

Visi mokiniai aprūpinami bendrabučiu. Veikia valgykla. Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Vidutinis stipendijos dydis 24,32 Eur.

Mokiniams, gyvenantiems kaimo vietovėje, kompensuojamos kelionės išlaidos. Geras susisiekimas su rajono centru. Mokykla yra prie automagistralės Kaunas-Klaipėda.

Mokyklos bibliotekos-informacinio centro fonduose yra apie 32,5 tūkst. dokumentų: vadovėlių, knygų, mokomųjų CD, periodinių leidinių. Jame galima ne tik paskaityti laikraščius ir žurnalus, bet ir pasinaudoti kompiuteriais, interneto prieiga.

Mokyklos kabinetuose sukaupta daug metodinės mokymo medžiagos. Kabinetai nuolatos atnaujinami šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Keturi kabinetai - kompiuterių klasės. Jose įrengtas spartusis interneto ryšys, yra projekcinė aparatūra. Iš viso mokyklos kabinetuose mokymui naudojama apie 100 kompiuterių.