Vidaus sporto sąlygų gerinimas Smalininkuose Spausdinti
2011 m. Gegužės 03 d., Antradienis

es kpf     leader en     leader lt     vvg nemunas      stvm logo

2011 gegužės 03 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra, VVG „Nemunas" ir Smalininkų technologijų ir verslo mokykla pasirašė trišalę projekto vykdymo sutartį, įgyvendinti vietos projektą, „Vidaus sporto sąlygų gerinimas Smalininkuose" Nr. LEADER-10-NEMUNAS-02-021. Projekto metu bus suremontuota mokyklos sporto salė ir pagalbinės patalpos. Bendra projekto vertė 319850,00 Lt. Lėšos vietos projektui įgyvendinti skirtos iš paramos vietos plėtros strategijai „VVG „Nemunas" teritorijos vietos plėtros 2009–2015 m. strategija" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas" priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas". Smalininkų technologijų ir verslo mokykla prisidės savo piniginiu įnašu 11 985,00 Lt ir 20 000,00 Lt įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu) prie tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto veiklos aprašas