Visuotinis mokyklos darbuotojų susirinkimas Spausdinti
2021 m. Vasario 03 d., Trečiadienis

2021 m. sausio 28 d. įvyko visuotinis Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų susirinkimas. Direktorė Ina Budrienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Nenortienė pristatė mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitą ir 2021 metų veiklos planą.

Mokyklos 2020 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir 2021 m. veiklos planas skelbiami mokyklos interneto svetainės skyriuje „Dokumentai“.