Profesinis orientavimas mokykloje Spausdinti
2012 m. Vasario 08 d., Trečiadienis

2012 m vasario 8 d., 204 kabinete vyko susitikimas su Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos, mokslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausiąja specialiste Sonata Mačiulskyje. Susitikimą organizavo profesinio mokymo skyriaus vedėja Vida Nenortienė, dalyvavo 2 ak, 3 ak, 1 ak4, 1 pv4 grupių mokiniai.

Susitikimo metu aptarėme studijų programas, peržiūrėjome studentų laisvalaikio akimirkas (pateiktos Youtube). Išgirdome, kad kolegijoje yra vykdoma ištęstinių studijų forma: studijuoti priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir profesinio mokymo diplomą.

Mūsų mokyklos mokiniai ir toliau sėkmingai studijuoja aukštosiose mokyklose. O besiruošiantieji žino, kad profesinėje mokykloje išlaikytas kvalifikacijos egzaminas gali pakeisti vieną iš brandos egzaminų. Gerai baigusiems, stojimo metu pridedami papildomi balai: 2 – į kolegijas, 1 – į universitetus. Arba kitaip: tos pačios srities profesinė kvalifikacija + studijos = daugiau vertingų kompetencijų = daugiau galimybių profesinei karjerai.

Ugdymo karjerai organizatorė
Vidmanta Paulavičienė