Susitikimas Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo Jurbarko skyriuje Spausdinti
2021 m. Gruodžio 23 d., Ketvirtadienis

Gruodžio 14 dieną Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo Jurbarko skyriuje vyko Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos atstovų ir darbo ieškančių asmenų susitikimas.

Susitikimo metu Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Nenortienė ir profesinio mokymo skyriaus vedėja Valdoreza Stulgaitienė pristate švietimo sritis, modulines profesinio mokymo programas skirtas turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti, atsakė į renginio dalyviams kilusius klausimus.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja
Valdoreza Stulgaitienė