Praktinis mokymasis pagal projektą „Praktinių įgūdžių įgijimo ir rėmimo skatinimas“ Spausdinti
2021 m. Gegužės 04 d., Antradienis

Balandžio 19-23 d. mokyklos Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinės profesinio mokymo programos mokiniai dalyvavo Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio rengimo centre, 40 valandų iš anksto suderintų temų praktiniuose mokymuose pagal projektą „Praktinių įgūdžių įgijimo ir rėmimo skatinimas“. Mokinius lydėjęs profesijos mokytojas, vairavimo instruktorius Raimundas Kriščiūnas taip domėjosi ir stebėjo vairuotojų mokymo naujoves ir patirtį.

Projekto „Praktinių įgūdžių įgijimo ir rėmimo skatinimas“ tikslas – padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Nenortienė