Dalyvavome mokymuose Spausdinti
2019 m. Gruodžio 14 d., Šeštadienis

Gruodžio 11 d. grupelė profesijos mokytojų ir specialiojo ugdymo skyriaus mokytojų dalyvavo mokymuose „Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, integracijos profesiniame mokyme tarptautinė patirtis". Mokymų tikslas – žinoti negalią turinčių žmonių įtraukaus profesinio rengimo standartą žmogaus teisių aspektu, pasitelkiant tarptautinius švietimo dokumentus, tarptautinę praktiką ir poreikius profesinio mokymosi pritaikymui specialiųjų poreikių/negalią turintiems jaunuoliams/ėms.

Mokymus vedė VDU Socialinio darbo katedros profesorius Jonas Ruškus. Jis yra Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys-ekspertas, vicepirmininkas, Kauno „Arkos" bendruomenės valdybos narys, asociacijos „Savarankiškas gyvenimas" narys. Profesorius turi praktinės darbo patirties su intelekto ir psichosocialinę negalią turinčiais žmonėmis.

Mokymuose informacija buvo pateikta trimis lygiais: valstybiniu-politiniu lygmeniu švietimas kaip kiekvieno žmogaus teisė; organizaciniu-instituciniu lygmeniu kaip įtraukus profesinis rengimas ir siekiai bei patirtis pažangiose šalyse; individualiu lygmeniu kaip tinkamas profesinio mokymosi sąlygų pritaikymas.

Mokytojai ir profesijos mokytojai pagilino žinias apie asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, įtraukų profesinį mokymą, susipažino su autentiškomis negalią turinčių asmenų mokymosi patirtimis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Nenortienė