Mokymo programų aprašai Spausdinti

2021 - 2022 M.M. KVIEČIAME RINKTIS ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

ĮGIJUSIUS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ

Mokosi tik profesijos.

Suteikiama profesinė kvalifikacija ir išduodamas Profesinio mokymo diplomas.

Turintys kvalifikaciją priimami į tęstinio profesinio mokymo programas.

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (P43041101, T43041102)

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M44071601, T43071605)

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa (P43101302, T43101302)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43072303, T43072301)

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43092301, T43092301)

ĮGIJUSIUS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ

Mokosi pagal vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas.

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir išduodamas Brandos atestatas.

Suteikiama profesinė kvalifikacija ir išduodamas Profesinio mokymo diplomas. 

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (P42041101)

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M43071604)

MINIMALUS PAGRINDINIS IŠSILAVINIMAS*

Mokosi tik profesijos.

Suteikiama profesinė kvalifikacija ir išduodamas Profesinio mokymo diplomas.

Turintys kvalifikaciją priimami į tęstinio profesinio mokymo programą.

*Priimami ne jaunesni nei 18 m. 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (M32104101)

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101)

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ASMENIMS*

Mokosi pagal profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas.

Suteikiama profesinė kvalifikacija ir išduodamas Profesinio mokymo diplomas.

*Priimami ne jaunesni nei 14 m. 

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa (P21071502)

 *Programų pasiūla priėmimo eigoje gali būti keičiama, atsižvelgiant į stojančiųjų skaičių ir ŠMSM koregavimus.

Išplėstinė informacija apie Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos teikiamas visas programas ir išduodamus pažymėjimus

Informacija apie galimybę įgyti papildomas kvalifikacijas vairavimo mokykloje

Informacija apie priėmimą į specialiojo ugdymo skyrių