Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2019-03-18 - 22

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
TAMO dienynas
Europass
AIKOS SMM
ASU

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Ugdymas karjerai Spausdinti El. paštas

ugdymas karerai_header 

DOKUMENTAI, KURIAIS FORMUOJAMI UGDYMO KARJERAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS

 1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nauja redakcija ( 2011 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. XI-1281). 2016 m. balandžio 7 d. LR Seime priimta Švietimo įstatymo pataisa (projektas Nr. XIIP-2341).
 2. Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašas. Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1717 ir LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-2023 redakcija.
 3. 2012-2014 metų vykdyto projekto "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme" patirtis, karjeros koordinatorių kvalifikacijos tobulinimo programa (40 val.), ugdymo karjerai "Mokytojo knyga" ir "Mokinio knyga". Komunikacijai skirtas nešiojamas kompiuteris.
 4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-1090/1a-314 "Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas".
 5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72 "Dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo".
 6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V- 720  "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-735 "Dėl 2015- 2016 ir 2016-2017 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo".

UGDYMO KARJERAI UŽDAVINIAI MOKYKLOJE

 1. Savęs pažinimo ir poreikių mokytis visą gyvenimą kompetencijų plėtojimas, teikiant visuomenei informaciją apie profesinės karjeros galimybes.
 2. Mokinių kritinio ir kūrybiško mąstymo ugdymas, atskleidžiant kryptingos ugdymo karjerai informacijos srauto pasekmes.
 3. Gebėjimų formavimas mokyklos bendruomenės veiklai veikti atsakingai ir darniai, bendraujant su mokiniais, jų tėvais (globėjais/rūpintojais), socialiniais partneriais, alumnais.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Ugdymo karjerai realūs darbai yra išdėstyti šiuose mokyklos dokumentuose:

 1. 2016-2020 m. Strateginiame plane.
 2. Metiniame veiklos plane.
 3. Mokyklos tvarkų aprašuose.
 4. Mokyklos ugdymo karjerai veiklos programoje 2016-2017 m. m. .
 5. Mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakyme Nr. V-231 "Dėl ugdymo karjerai programos integravimo".
 6. Grupių vadovų metodinėje grupėje bei grupių vadovų planuose 2016-2017 m. m.

Vykdomas, kartais ir koreguojamas ugdymo karjerai procesas šiomis kryptimis:

 1. Tariamasi su mokiniais, mokytojais. Ieškoma įvairesnių profesinio veiklinimo formų.
 2. Įsiklausome į mokinių pasiūlymus dėl pokalbių ir susitikimų karjeros ugdymo temomis.
 3. Atsakome į mokinių, jų tėvų (globėjų/rūpintojų) klausimus.
 4. Padedame sudaryti individualų karjeros planą, stebime mokinio asmeninę karjeros sėkmę.
 5. Konsultuojamės su mokyklos administracija, pagalbos mokiniui specialistais.
 6. Organizuojame tyrimus, mokinių ir darbdavių apklausas, atliekame apibendrinimus.
 7. Dalyvaujame respublikinėse E-pamokose, projektiniuose pasiūlymuose.
 8. Rekomenduojame mokiniams ir jų tėvams (globėjams/rūpintojams) profesijos motyvacijos kryptis, profesinio mokymo programas.
 9. Organizuojame atvirų durų dienas, vedame profesinio pažinimo ir integruotas pamokas.
 10. Dalyvaujame mokinių priėmimo komisijos darbe, vedame individualias konsultacijas.
 11. Leidžiame lankstinukus, mokyklos laikraštį, komunikuojame spaudos leidiniuose.
 12. Viešiname mokinių saviraiškos pasiekimus, dalijamės sėkmės istorijomis su mokinių gyvenamosios vietos bendruomenėmis.
 13. Įsivertiname ugdymo karjerai skirtas lėšas, renginių kokybę, išklausome informaciją apie nepasiteisinusias veiklas.
 14. Kasdieninės veiklos principas – veiksmingas ugdymo karjerai pamatas ir bendradarbiavimu grįsti santykiai.

UGDYMO KARJERAI CENTRAS ĮSIKŪRĘS 205 KABINETE

Konsultacijos darbo dienomis, darbo valandomis. Kviečiame!

UGDYMO KARJERAI VEIKLĄ MOKYKLOJE KOORDINUOJA

Vidmanta Paulavičienė, ugdymo karjerai organizatorė, neformaliojo švietimo organizatorė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , mob. tel. 8 650 12295.

UGDYMO KARJERAI NAUDINGOS NUORODOS

www.smm.lt
www.aikos.smm.lt
www.lmnsc.lt 
www.mukis.lt 
www.euroguidance.lt
www.stvm.lt/stojantiesiems