Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2021-01-25 - 29

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
TAMO dienynas
AIKOS SMM
LAMA BPO
Europass
Aš Kritiškas
Nerūkysiu

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

notice
  • SlideshowFX Plugin: Error message exists in the article
Naujienos
Kalėdinė gerumo diena Spausdinti El. paštas
2012 m. Gruodžio 20 d., Ketvirtadienis

Gruodžio 19 dieną, 3 v/pb ir 1 pb grupių mokiniai ir auklėtojos Genovaitė Kvietkienė ir Elma Kvietkutė aplankė „Senjorų namus“ Smalininkuose su programėle ir sveikinimo dovanėlėm, artėjančių švenčių proga.

1 pb moksleiviai padainavo Kalėdinių dainelių, padeklamavo eilėraščių ir suvaidino pasaką „Aladinas ir stebūklinga lempa“.

3 v/pb grupės moksleiviai parodė mini spektakliuką „Paryžiaus katedros kuprius“.

Pabaigoje „Senjorų namų“ gyventojus mokiniai apdalino pačių paruoštomis dovanėlėmis. Visiems „Senjorų namų“ gyventojams ir ten dirbantiems darbuotojams programos labai patiko, visi smarkiai plojo ir dėkojo net davė dovanų saldainių ir prašė vėl sugrįžti.

1 pb grupės vadovė
Elma Kvietkutė

SlideshowFX: Album not found
Message: <!DOCTYPE html> <html lang=en> <meta charset=utf-8> <meta name=viewport content="initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width"> <title>Error 404 (Not Found)!!1</title> <style> *{margin:0;padding:0}html,code{font:15px/22px arial,sans-serif}html{background:#fff;color:#222;padding:15px}body{margin:7% auto 0;max-width:390px;min-height:180px;padding:30px 0 15px}* > body{background:url(//www.google.com/images/errors/robot.png) 100% 5px no-repeat;padding-right:205px}p{margin:11px 0 22px;overflow:hidden}ins{color:#777;text-decoration:none}a img{border:0}@media screen and (max-width:772px){body{background:none;margin-top:0;max-width:none;padding-right:0}}#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;margin-left:-5px}@media only screen and (min-resolution:192dpi){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat 0% 0%/100% 100%;-moz-border-image:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) 0}}@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;-webkit-background-size:100% 100%}}#logo{display:inline-block;height:54px;width:150px} </style> <a href=//www.google.com/><span id=logo aria-label=Google></span></a> <p><b>404.</b> <ins>Thatâs an error.</ins> <p>The requested URL <code>/data/feed/api/user/108195244051036181628?thumbsize=94c</code> was not found on this server. <ins>Thatâs all we know.</ins>

SlideshowFx Copyright © 2010 www.OopsTouch.com
 
Verslumo savaitė 2012 Spausdinti El. paštas
2012 m. Gruodžio 18 d., Antradienis

2012 m. pradžioje, planuojant „Mokinių verslumo ugdymo ir skatinimo programos“ renginius, kilo idėja organizuoti verslumo savaitę. Ir štai atėjo gruodžio 10-14 dienos, kada mokykloje buvo paskelbta verslumo savaitė, kupina renginių.

Gruodžio 12 d.
Verslo idėjų ir inovacijų konkursas „Verslauk“

Pirmasis verslumo savaitės renginys. Konkursu siekiama ugdyti moksleivių verslumą, pilietiškumą, atsakomybę už save ir savo kraštą; skatinti jaunų žmonių verslumą, jo ugdymą šeimoje bei mokykloje. O jeigu konkrečiau, tai mokiniai pratinami pažvelgti į savo aplinką, joje esančias problemas ir kviečiami kūrybiškai pagalvoti, pasvajoti, kaip tas problemas būtų galima išspręsti, pateikiant savo verslo idėją. Konkursui mokinai savo idėjas brandino beveik nuo mokslo metų pradžios: ieškojo idėjų, pateikė pagal nustatytus reikalavimus jų aprašymus, kūrė idėjų pristatymo scenarijus.

Į konkursą buvo pakviestos ne tik mūsų mokyklos, bet ir Jurbarko rajono gimnazijų, Tauragės profesinio rengimo centro ir VŠĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos komandos su idėjomis.

Ir štai gruodžio 12 dienos popietę visi pilni idėjų sugužėjome į mokyklos aktų salę. Mokyklos direktorė Ina Budrienė pasveikino atvykusius ir palinkėjo nebijoti svajoti ir įgyvendinti savo svajones. Konkurso vedėja, 3ak grupės mokinė Toma Pocevičiūtė pristatė vertinimo komisiją, kurią sudarė Rima Bačiulytė VPMF Simulith centro vedėja; Nijolė Petrauskienė, Jurbarko kredito unijos administratorė; Algimantas Petraitis, praktinio mokymo vadovas, Vida Nenortienė, profesinio mokymo skyriaus vedėja, Gražina Martišienė, neformaliojo švietimo organizatorė.

Buvo pristatytos devynios idėjos (gaila, kad kai kurie mokiniai pristatė idėjos aprašymą, bet neparengė pristatymo), kurias komisija vertino už originalumą ir kūrybiškumą, atitikimą rinkos poreikiams, praktiškumą ir realizavimo galimybes bei už gebėjimą dalykiškai pristatyti savo verslo idėją ir kompetentingai atsakyti į komisijos klausimus.

Komisijos nariai, suskaičiavę savo balus pagal vertinimo kriterijus, išskyrė penkias verslo idėjas, kurių autorius apdovanojo rimtais prizais. Taip pat visos komandos gavo saldžiuosius prizus, o visiems konkurso dalyviams buvo įteiktos padėkos už verslumo iniciatyvas, kūrybiškumą.

Kokios verslo idėjos buvo pristatytos? Tai jau komercinė paslaptis. Kviečiame ieškoti, brandinti savo verslo idėjas ir atvykti kitais metais į konkursą. Tokiu būdu sužinosite ir kitų mokinių pateiktas idėjas, kurias galbūt įgyvendinsite kada nors Jūs.

SlideshowFX: Album not found

 

Gruodžio 13 d.

Šią dieną vyko visa virtinė verslumo savaitės renginių: seminaras mokytojams „Mokinių verslumo ugdymas ir skatinimas“, šauniausio barmeno konkursas ir kalėdinė mugė.

Seminaras mokytojams „Mokinių verslumo ugdymas ir skatinimas“

Devintą valandą ryto jau buvo pilna seminarui skirta auditorija. Mokyklos direktorė pasveikino atvykusius ir palinkėjo naudingų žinių ir gerų įspūdžių. Praktinio mokymo vadovas Algimantas Petraitis supažindino dalyvius su seminaro dienotvarke.

Pranešimą „Mokinių verslumo ugdymas ir skatinimas“ profesinio mokymo skyriaus vedėja Vida Nenortienė pradėjo pusiau lyriniu pasakojimu, kuriuo kvietė mokytojus ir jų mokinius nelaukti, kol likimas nusišypsos, o būti įžūliems, provokuoti likimą, reikalauti iš jo kiek galima daugiau, ieškoti priežasties tapti favoritu. Pranešėja supažindino su verslumo sąvokos kilme, samprata. Ji akcentavo, kad ugdant verslumą mokinys yra pagrindinis proceso dalyvis, užsiimantis aktyvia, savarankiška veikla, skatinančia mąstyti ir veikti. O mokytojas yra daugiau konsultantas, patarėjas, koordinatorius. Jo vaidmuo svarbus tiek, kiek jo reikia motyvuoti mokinius, nuteikti juos psichologiškai, padedant suvokti darbo vertę ir reikalingumą. Buvo aptarta, kokiuose LR norminiuose teisės aktuose ir dokumentuose nusakoma verslumo ugdymo būtinumas. Verslumo ugdymas atsispindi ir mokyklos vizijoje, misijoje bei pagrindiniuose strateginiuose prioritetuose ir tiksluose. Seminaro dalyviai pritarė nuomonei, kad verslumu pagrįstas mąstymas ir įgūdžiai geriausiai skatinami įgyvendinant praktinius projektus ir veiklą.

Profesinio skyriaus vedėja pristatė mokykloje veikiančią „Mokinių verslumo ugdymo ir skatinimo programą“: ko siekiame? ką darome? kaip mums sekasi? Apibendrinant, galima teigti, kad Mokinių verslumo ugdymo ir skatinimo programa sudaro sąlygas nuosekliai, sistemingai, lanksčiai ir rezultatyviai ugdyti mokinių verslumo savybes ir gebėjimus; suburia mokyklos bendruomenę motyvuotai bendrai veiklai, kelia joje tarpusavio pasitikėjimą ir atsakomybę; skatina tobulėjimą ir gerosios patirties sklaidą.

Antroje pranešimo dalyje V. Nenortienė pristatė mokykloje atliko tyrimo „Mokinių verslumo ugdymas ir skatinimas: mokytojų požiūris“ rezultatus. Tyrimo tikslas buvo išanalizuoti verslumo ugdymo sampratą Smalininkų TVM pedagogų požiūriu; ištirti pedagogų taikomus mokymo metodus ir darbo formas, skatinančias mokinių verslumą. Seminaro dalyviai pritarė vedėjos išvadai, kad šiuolaikiniai pedagogai turi stengtis būti mąstančiais praktikais –stebėti, nagrinėti ir daryti išvadas, vertinti savo darbą ir planuoti; kelti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų, vykdyti sklaidą, tuo pačiu ugdyti ir savo verslumo savybes; naudoti tinkamus ugdymo metodus bei priemones, skatinančius novatoriškumą, iniciatyvą ir t.t. Asmeninės mokytojų verslumo savybės, padeda ugdymo procesą padaryti patrauklesniu mokinių verslumo ugdymui.

Sekantį seminaro pranešimą – „Verslumo ugdymas matematikos pamokose“ pristatė matematikos mokytoja metodininkė Gražina Martišienė. Ji pateikė patarimų mokiniams, kaip nugalėti matematikos baimę, pristatė savo pamokose naudojamas metodikas. Akcentavo, kad verslininkui be elementarių greito, tikslaus ir racionalaus skaičiavimo gebėjimų, labai svarbu gerai mokėti skaičiuoti procentus, kurie dažnai naudojami įvairiems reiškiniams versle apskaičiuoti ir palyginti.
Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) Simulith centro vedėja Rima Bačiulytė pristatė pranešimą „Verslo praktinio mokymo firmos šiandien – patirtis verslumo ugdyme“. Ji nusakė VPMF esmę – firmose vyksta veiklos imitavimas, kur atliekami tikri procesai ir naudojami tikri dokumentai, tačiau nėra grynų pinigų ir realių prekių. Jie yra virtualūs. Centro vedėja pristatė septynis VPMF veiklos garantus ir jų reikšmę – tai tinklas, dalyviai, vadovai, pagalbinės priemonės (programos, biuro technika, metodinė medžiaga ir kt.), vidiniai ir išoriniai ryšiai, mokymas/is, veiklos lankstumas. Buvo akcentuota, kad mokymasis VPMF yra puiki galimybė ugdyti verslumo gebėjimus realybei artimomis sąlygomis.

Po to seminaro dalyviai persikėlė į mokyklos VPMF „Aitvaras“ biurą, kur profesijos mokytojos Soneta Mačiulaitienė ir Zita Sakavičienė kartu su savo mokiniais pristatė firmos veiklą ir pasiekimus. Sekanti seminaro dalyvių apsilankymo vieta buvo mokyklos mokomoji kavinė „Pertrauka“. Čia mokiniai pristatė, kaip atlieka praktinį mokymą ir mokosi dirbti su EKA, elektroninėmis svarstyklėmis, pildyti kasos operacijų žurnalą, atlikti inventorizaciją, sudaryti prekinę ataskaitą. Mokiniai pabrėžė, kad mokytis VPM firmoje ir mokomojoje kavinėje įdomu ir naudinga. Jų manymu, čia įgyjami praktiniai įgūdžiai labai pravers ieškant savo vietos darbo rinkoje.

SlideshowFX: Album not found

Šauniausio barmeno konkursas

Verslo savaitę papuošė pirmą kartą mokykloje surengtas pačio šauniausio barmeno konkursas. Konkurse dalyvavo po tris mokinius iš 1, 2 ir 3 kurso. Reikia pažymėti, kad padavėjai ir barmenai labai gražiai atrodė išsirikiavę, pasipuošę specialia apranga šventiškai papuoštoje svetainėje.
Konkurso metu pirmo kurso mokiniai gamino įvairią kavą su kavos aparatu, o antro ir trečio kurso mokiniai gamino įvairius kokteilius. Konkurso vertinimo komisiją sudarė direktoriaus pavaduotojas ugdymui Stasys Zdanavičius ir mokytojos Laimutė Čepukonienė, Soneta Mačiulaitienė, Gražina Martišienė. Mokinių konkursinės užduotys buvo vertinamos ne tik pagal galutinį rezultatą – kavos ar kokteilio porciją, kurią ragavo ir skanavo komisijos nariai, bet ir pagal patiekimą, mokinio bendravimą su komisija ir žiūrovais. Mokiniai komentavo ką, kaip, kodėl daro, pasakojo savo gaminio atsiradimo istoriją, nurodė kilmės šalį. Taip pat turėjo sugebėti „atmušti“ komisijos narių klausimus. O komisija, išragavusi visus patiektus gaminius, suskaičiavusi savo balus pagal kitus vertinimo kriterijus, išrinko kiekvieno kurso šaunų, šaunesnį ir šauniausią barmeną. Iš visų trijų kursų šauniausių barmenų buvo išrinkta pati šauniausia barmenė. Ja tapo 3v/pb grupės mokinė Jolanta Antanaitytė, pagaminusi kokteilį „Mėlynasis Mojito“. Sveikiname!
Šauniuosius barmenus rikiavo, jų darbą konkurso metu organizavo administratorius Arūnas Mėčius, 3v/pb grupės mokinys.
Visiems konkurso dalyviams buvo įteiktos padėkos, saldūs prizai, o grupių šauniausieji barmenai buvo apdovanoti ir knygomis apie maisto gaminimą. Mokinius konkursui ruošė ir konkursines užduotis sumanė profesijos mokytoja Elena Vileikienė.
Konkurse mokiniai ne tik pademonstravo savo praktinius gebėjimus, bet ir pastiprino savo verslumo savybes: komunikabilumą, savarankiškumą, organizuotumą, kūrybiškumą. Tikimės, kad padavėjo ir barmeno konkursas taps tradiciniu ir savo gražiu reginiu pritrauks didesnį žiūrovų ratą.

SlideshowFX: Album not found

Kalėdinė mugė

Tai pats spalvingiausias ir turtingiausias verslo savaitės renginys. Jau apie 10 valandą mokiniai, mokytojai, svečiai pradėjo nešti iš visų pašalių savo Kalėdines gėrybes. Mugės metu, skambant nuotaikingai muzikai, buvo galima išsirinkti ir įsigyti už prieinamą kainą dovanų savo artimiesiems, draugams artėjančių švenčių proga. O buvo čia labai platus pasirinkimas: nuostabių foto peizažų kolekcija, knygos, rankų darbo įmantraus grožio atvirukai, įdomiausi mezginiai ir siuviniai, ypatingi vėliniai iš vilnos ir aksesuarai iš tapyto šilko, karoliukų, šventinio laikotarpio puošmenos – vainikai ir žvakidės iš gamtinės žaliavos, „Rūtos“ fabriko skanėstai ir mūsų mokyklos virėjo mokymo programos mokinių, vadovaujamų profesijos mokytojų Genovaitės Kvietkienės ir Elmos Kvietkutės pagamini šventiniai gardumynai.
Mokiniai patys prekiavo, kvietė nepraeiti, pažiūrėti ir, išsirinkus patikusį gaminį, jį įsigyti.
Kalėdinė mugė yra mokyklos tradicinis šventinis renginys, po kurio tikrai pajunti, kad didžiosios metų šventės jau čia pat. Ypač jei suspėji mugėje įsigyti ką nors, sušildytą rankų darbu, ir tuo vėliau gali pradžiuginti savo artimą ar pasipuošti šventiškai namus. Sėkmės kūrėjams ir ateinančiais metais!

SlideshowFX: Album not found

Gruodžio 14 d.

Susitikimas-diskusija apie galimybes imtis verslo projektų

Penktadienį, gruodžio 14 d., įvyko dar vienas verslumo savaitės renginys. Tiesa, jis buvo mūsų neplanuotas, bet pataikė labai laiku ir pagal temą. VVG „Nemunas“ pirmininko Egidijaus Giedraičio iniciatyva pas mus atvyko Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo plėtros mokslo programų centro vadovas Rimantas Čiūtas ir centro vadybininkė Rita Petlickaitė.
Susitikimo metu buvo pateikta informacija apie paramos galimybes projektams iš VVG “Nemunas“ parengtos strategijos. Sužinojome, kokio pobūdžio projektai galėtų pretenduoti gauti finansavimą. Taip pat buvo pateikta gerosios praktikos pavyzdžių apžvalga, išgirdome, kokie projektai yra įgyvendinami kitur ir kokias idėjas galima pritaikyti sau. Kai kurios idėjos mums atrodė keistos, pavyzdžiui užsienio šalyse yra teminiai kaimai (ramunėlių, granito, pasaulio pabaigos ir kt.) ir jie vysto įvairius verslus, susijusius su pasirinkta kaimo tematika. Kitas idėjas, jau įgyvendintas Lietuvos bendruomenėse, ne vienas susitikimo dalyvis, manau, palydėjo su paslėpta mintimi, kad tai nėra kažkas ypatingo, neįprasta ar nereikalinga. Lektoriai to ir siekė. Jie kvietė apsidairyti aplink save, stebėti, kokios problemos ir nepatogumai žmonėms kyla. Arba kokių socialinių, turizmo žmonėms reikia. Išsiaiškinus tai, reikia pabandyti tas problemas spręsti pateikiant savo įdomią idėją. Svečiai sakė, kad jeigu verslo idėja tikrai gera, pinigų jai įgyvendinti bus.

Susitikimo svečiai ragino mokinius pasidalinti išgirstomis žiniomis namuose su tėveliais, bendruomenių nariais. Kvietė tuos, kurie susidomės verslumo projektų įgyvendinimu, susisiekti dėl papildomos informacijos ir konsultacijų.

SlideshowFX: Album not found

Apibendrinant galima pasakyti, kad verslumo savaitės programa įvykdyta 100 %. Savaitės renginiuose dalyvavusiųjų atsiliepimai labai geri. Bus atsižvelgta į išsakytas nuomones ir pastebėjimus organizuojant verslumo savaitę kitais metais.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja
Vida Nenortienė

 
Verslumo savaitė 2012. Apžvalga Spausdinti El. paštas
2012 m. Gruodžio 17 d., Pirmadienis

“Po dvidešimties metų tu būsi labiau nusivylęs dėl to, ko nepadarei, nei dėl to, ką padarei. Taigi atsikratyk pančių. Palik saugų uostą. Pagauk palankų vėją. Tyrinėk. Svajok. Atrask” – rašė Markas Tvenas.

Siekiant skatinti jaunų žmonių verslumą, jo ugdymą šeimoje bei mokykloje, sudarant sąlygas kūrybingų, mąstančių asmenybių, suprantančių verslo svarbą, atsiradimą, 2012 m. gruodžio 12 d. Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje įvyko jaunimo verslumo ugdymo idėjų ir iniciatyvų konkursas, kuriame buvo pristatytos 9 originalios idėjos: 1ak4 grupė - „Vaikų priežiūros kambarys mokykloje“, Tauragės PRC - „Paprasta, patogu ir pigu“, 1ak4 grupė - „Dekupažo ir floristikos dirbtuvėlė“, Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija - „Mano šeimos verslas internete“, VšĮ Raseinių TVM „Vaikų švenčių organizavimas VšĮ „Burbuliukas“, VšĮ Raseinių TVM - „Šunelių viešbutis UAB „Agaras“, 2pv4 grupė - „Netradicinis klubas Skirsnemunėje“, mokytojas Raimondas Stonys – „Pusrytinė bandelė”.

Mokinių parengtas idėjas ir iniciatyvas vertino komisija: Simulith centro vedėja Rima Bačiulytė, Jurbarko kredito unijos valdybos pirmininkė Nijolė Petraitienė, Smalininkų TVM praktinio mokymo vadovas Algimantas Petraitis, profesinio mokymo skyriaus vedėja Vida Nenortienė, neformaliojo švietimo organizatorė Gražina Martišienė.

Komisija atsižvelgė į originalumą, kūrybiškumą, išskirtinumą, idėjos atitikimą rinkos poreikiams, idėjos praktiškumą ir realizavimo galimybes, gebėjimą dalykiškai pristatyti savo verslo idėją.

Žiūrovai galėjo pirkti gražių ir praktiškų mezginių, darbelių iš karoliukų.

Smagu, kad komisija buvo gerai nusiteikusi, todėl pralaimėjusių nebuvo. Visos komandos buvo apdovanotos pagyrimo raštais ir dovanėlėmis.

Labai dėkojame atvykusiems svečiams iš Simulith centro, Jurbarko kredito unijos, Tauragės PRC, VšĮ Raseinių TVM, Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos.

2012 m. gruodžio 13 d. tęsėsi verslo savaitės renginiai. Rajono mokytojai rinkosi į seminarą „Mokinių verslumo ugdymas ir skatinimas”, svečiavosi verslo praktinio mokymo firmoje „Aitvaras”.

Visi galėjo pamatyti, derėtis ir pirkti šurmuliuojančioje kalėdinėje mugėje, stebėti padavėjų-barmenų specialybės mokinių varžytuves.

2012 m. gruodžio 14 d. mokytojai ir mokiniai klausėsi Aleksandro Stulginskio universiteto atstovų paskaitos apie įgyvendintas verslo idėjas kaimiškose vietovėse.

Visi įvykę renginiai mums padės tapti savarankiškiems, kūrybingiems ir iniciatyviems.

3ak grupės mokinė
Toma Pocevičiūtė

SlideshowFX: Album not found

 
Konkursas "Ilgalaikio turto apskaita" Spausdinti El. paštas
2012 m. Gruodžio 13 d., Ketvirtadienis

Gruodžio 11 dieną, apskaitininko ir kasininko mokymo programos mokinės, Toma Pocevičiūtė ir Vaiva Bacevičiūtė, vadovaujant vyr. profesijos mokytojai Drąsutei Lenktytei, dalyvavo Šiaulių profesinio rengimo centro Elektronikos ir administravimo skyriaus surengtame respublikiniame meistriškumo konkurse ,,Ilgalaikio turto apskaita‘‘.

Jame dalyvavo aštuonių šalies profesinio rengimo centrų ir verslo mokyklų komandos. Konkurso metu atlikome paruoštas užduotis: varžėmės pildydamos pirminius dokumentus, skaičiavome savikainą ir ilgalaikio turto nusidėvėjimą. Tuo metu mokytojai diskutavo aktualiais mokinių profesinio ruošimo klausimais. Turėjome galimybę aplankyti ir pamatyti centro praktinio mokymo bazę, pabendrauti su kitų mokyklų mokiniais.

Likome patenkintos organizatorių priėmimu ir nuoširdumu. Bendroje mokytojų ir mokinių diskusijoje kilo mintis ir noras, kad tokie susitikimai ir savęs pasitikrinimai būtų tradiciniai.

3ak gr.mokinė Toma Pocevičiutė
1ak4 gr. mokinė Vaiva Bacevičiutė

SlideshowFX: Album not found

 
<< Pradžia < Ankstesnis 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Kitas > Pabaiga >>

Puslapis 152 iš 166