Arimo varžybos Spausdinti
2012 m. Spalio 09 d., Antradienis

2012 m. spalio 4 dienos rytas aušo saulėtas, - tai sąlygojo puikią nuotaiką Arimo varžybų dalyviams, organizatoriams ir teisėjams.

Atvykus į lauką, jau iš tolo matėsi, jog renginiui pasiruošta puikiai: atmatuoti arimo laukai, atitvertos apsauginės zonos žiūrovams, išrikiuoti traktoriai, plazda mokyklos vėliavos, boluoja balta palapinė teisėjų darbui, pažymėta vieta atvykstančiųjų transportui pastatyti. Tiesa, nebuvo orkestro ir niekas nešoko ,,Kepurinės“, kaip kad kitose Lietuvos artojų Asociacijos rengiamose varžybose.

Varžybų programa prasidėjo dalyvių rikiuote: sveikinimo žodžius tarė ir tiesių vagų linkėjo Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė Ina Budrienė, praktinio mokymo vadovas Algimantas Petraitis. Buvo traukiami burtai, arimo varžybų dalyviai instruktuojami darbų saugos klausimais.

Užėmus starto pozicijas, duotas startas paruošiamosios vagos išarimui. Traktorių variklių gausme prasidėjo didžiulis šurmulys ir žiūrovų – mokyklos moksleivių bei mokytojų tarpe. Kiekvienas galėjo stebėti ir aptarinėti išartų vagų tiesumą, sumestinės suarimą, laukelio pagrindinį arimą ir išmestinės išarimą. Teisėjai, vadovaudamiesi Arimo varžybų taisyklėmis, stebėjo, matavo ir vertino kiekvieną laukelį.

Sulaukėme staigmenos. Pačiame arimo varžybų įkarštyje lauke pasirodė garbingas svečias – švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

Susumuoti rezultatai, nuleista varžybų vėliava. Grįžome į mokyklą, kur Jaunystės aikštėje šurmuliavo rudens gėrybių mugė ,,Rudens kraitė – 2012“. Čia pagerbti visi Arimo varžybų dalyviai. ,,Artojų artojo“ titulu vainikuotas trečiakursis, automobilių mechaniko profesijos mokinys Antanas Jasevičius. Vaikinas gyvena Viešvilės miestelyje ir į minėtas varžybas atvairavo savo plieninį žirgą-traktorių ,,Fendt“. Padėkomis ir prizais apdovanoti Marius Buitkus (2 am4 grupė) ir Arūnas Mėčius (3 v/pb grupė).

Lietuvos artojų asociacijos aukščiausios kategorijos teisėjas,
vyresnysis profesijos mokytojas
Algirdas Astašauskas

SlideshowFX: Album not found
Message: <!DOCTYPE html> <html lang=en> <meta charset=utf-8> <meta name=viewport content="initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width"> <title>Error 404 (Not Found)!!1</title> <style> *{margin:0;padding:0}html,code{font:15px/22px arial,sans-serif}html{background:#fff;color:#222;padding:15px}body{margin:7% auto 0;max-width:390px;min-height:180px;padding:30px 0 15px}* > body{background:url(//www.google.com/images/errors/robot.png) 100% 5px no-repeat;padding-right:205px}p{margin:11px 0 22px;overflow:hidden}ins{color:#777;text-decoration:none}a img{border:0}@media screen and (max-width:772px){body{background:none;margin-top:0;max-width:none;padding-right:0}}#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;margin-left:-5px}@media only screen and (min-resolution:192dpi){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat 0% 0%/100% 100%;-moz-border-image:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) 0}}@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;-webkit-background-size:100% 100%}}#logo{display:inline-block;height:54px;width:150px} </style> <a href=//www.google.com/><span id=logo aria-label=Google></span></a> <p><b>404.</b> <ins>Thatâs an error.</ins> <p>The requested URL <code>/data/feed/api/user/108195244051036181628?thumbsize=94c</code> was not found on this server. <ins>Thatâs all we know.</ins>

SlideshowFx Copyright © 2010 www.OopsTouch.com