Diplomų įteikimo šventė Spausdinti
2012 m. Birželio 29 d., Penktadienis

Prieš akis – gražiausios žemės spalvos,
Ir viliojanti romantika, ir pareiga.
Tu aukščiau pakelki savo galvą –
Kelio didelio tiktai pradžia...

2012 m. birželio 28 d. mokyklos aktų salėje skambanti lyrinė muzika pakvietė 85 absolventus, jų artimuosius, mokytojus į diplomų įteikimo šventę.

Į susirinkusiuosius kreipėsi mokyklos direktorė Ina Budrienė. Sveikindama absolventus, ji pasakė, kad žinios gali atverti kelius gyvenime, jei žinai kur nori eiti; gali suteikti netgi sparnus, bet reikia žinoti, kur nori skristi. Palinkėjo absolventams būti gerais žmonėmis ir kad jų aplinkoje būtų tik geri žmonės. Direktorės pavaduotojas ugdymui Stasys Zdanavičius pasveikino mokinius ir perskaitė direktorės įsakymus apie kvalifikacijų suteikimą. Taip pat informavo, kad šiais mokslo metais kartu su diplomu kiekvienam absolventui bus įteikti ir Europass pažymėjimo priedėliai.

Europass pažymėjimo priedėlis - tai dokumentas, papildantis profesinio mokymo pažymėjimą bei paaiškinantis, kokią profesiją jo turėtojas yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti. Šiame dokumente pateikiama informacija apie įgytus profesinius įgūdžius ir gebėjimus, prieinamų profesijų sritį,  išduodančios institucijos statusą, pažymėjimo lygmenį, įvairius pažymėjimo gavimo būdus, priėmimo reikalavimus ir sekančio išsilavinimo lygio prieinamumo galimybes. Europass pažymėjimo priedėlis naudingas tuo, kad leidžia išsamiau atskleisti savo gebėjimus darbdaviui, ieškant darbo Lietuvoje ar kitoje Europos šalyje; padeda tinkamai įvertinti ir lengviau pripažinti originalų pažymėjimą ieškant mokymosi galimybių Lietuvoje arba Europoje.

Grupių vadovų vardu jau buvusius auklėtinius diplomų įteikimo proga sveikino lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Čepukonienė. Ji pasidžiaugė, kad šioje absolventų laidoje buvo aktyvių, kūrybiškų mokinių, kurie organizavo ir vedė renginius, šventes; apgailestavo, kad laikas greitai prabėgo ir jau reikia atsisveikinti. Profesinio mokymo skyriaus vedėja visiems palinkėjo gautus diplomus naudoti pagal paskirtį – rasti mėgstamą darbą pagal įgytą kvalifikaciją, pasiekti profesinės karjeros aukštumų. Priminė, kad sėkmė lydi tuos, kurie trokšta naujovių, geba protingai rizikuoti, pasitiki savimi, yra išsiugdę atsakomybės jausmą.

Po įžanginių pasisakymų prasidėjo diplomų įteikimas. Pirmiausiai buvo įteikti profesinio mokymo diplomai su pagyrimu:

 • Laurai Kuliešiūtei – apskaitininko ir kasininko mokymo programa (330034401);
 • Linai Ambrazaitytei – virėjo mokymo programa (330081109);
 • Ignui Liachovičiui – elektros įrengimų montuotojo mokymo programa (330052212);
 • Sauliui Urbikui – technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa (330052513);
 • Ričardui Lukšiui – automobilių mechaniko mokymo programa (440052502);

Vėliau buvo įteikti diplomai kitiems absolventams.

Mokiniams, išlaikiusiems kvalifikacijos egzamino teorinę ir praktinę dalis įvertinimu „dešimt“ ir baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų komisijų pirmininkų rekomenduoti, iš Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų buvo atsiųsti pažymėjimai, liudijantys mokinių išskirtinį tinkamumą ir pasiruošimą pasirinktai profesinei veiklai. Šie pažymėjimai buvo įteikti šiems mokiniams:

 • Laurai Kuliešiūtei – apskaitininko ir kasininko mokymo programa;
 • Linai Ambrazaitytei – virėjo mokymo programa;
 • Laurai Bacaitienei – apskaitininko ir kasininko mokymo programa;
 • Pauliui Pozingiui – elektros įrengimų montuotojo mokymo programa;
 • Ignui Liachovičiui – elektros įrengimų montuotojo mokymo programa;
 • Ričardui Lukšiui – automobilių mechaniko mokymo programa;
 • Sauliui Urbikui – technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa.

Absolventų vardu nuoširdų ačiū mokytojams ir mokyklos darbuotojams tarė 3ak grupės mokinė Gintarė Kundrotaitė ir 3am grupės mokinys Laimonas Venevičius.

Renginio pabaigoje mokyklos direktorė dar kartą palinkėjo sėkmės ir visus absolventus ir mokytojus pakvietė bendrai nuotraukai.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja
Vida Nenortienė

SlideshowFX: Album not found
Message: <!DOCTYPE html> <html lang=en> <meta charset=utf-8> <meta name=viewport content="initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width"> <title>Error 404 (Not Found)!!1</title> <style> *{margin:0;padding:0}html,code{font:15px/22px arial,sans-serif}html{background:#fff;color:#222;padding:15px}body{margin:7% auto 0;max-width:390px;min-height:180px;padding:30px 0 15px}* > body{background:url(//www.google.com/images/errors/robot.png) 100% 5px no-repeat;padding-right:205px}p{margin:11px 0 22px;overflow:hidden}ins{color:#777;text-decoration:none}a img{border:0}@media screen and (max-width:772px){body{background:none;margin-top:0;max-width:none;padding-right:0}}#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;margin-left:-5px}@media only screen and (min-resolution:192dpi){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat 0% 0%/100% 100%;-moz-border-image:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) 0}}@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;-webkit-background-size:100% 100%}}#logo{display:inline-block;height:54px;width:150px} </style> <a href=//www.google.com/><span id=logo aria-label=Google></span></a> <p><b>404.</b> <ins>Thatâs an error.</ins> <p>The requested URL <code>/data/feed/api/user/108195244051036181628?thumbsize=94c</code> was not found on this server. <ins>Thatâs all we know.</ins>

SlideshowFx Copyright © 2010 www.OopsTouch.com