Profesinis tobulėjimas ir mokykloje, ir užsienio įmonėse Spausdinti
2019 m. Gegužės 27 d., Pirmadienis

erasmus

Švietimo mainų paramos fondas paskelbė 2019 m. „Erasmus+" profesinio mokymo finansuojamų mobilumo projektų (KA102) sąrašą, kuriame Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos projektas „Praktinių kompetencijų didinimas tarptautiniame mobilume" Nr. 2019-1- LT01-KA102-060169, laimėjo finansavimą projekto įgyvendinimui, kurio vertė 58 439.00 Eur.

Projekto metu numatomos 4 mobilumo veiklos. Projekto dalyviai - 18 mokinių ir 5 pedagogai. Mokiniai, besimokantys pagal padavėjo ir barmeno profesinio mokymo programą, vyks į Italiją, Milaną; automobilių mechaniko profesinio mokymo programos mokiniai vyks į Vengriją, Budapeštą ir antra automobilių mechaniko grupė vyks į Austriją, Vieną. Numatomas penkių savaičių trukmės vizitas 2020 m. Mokinius į stažuotę lydės mokytojai.

Projekto įgyvendinamo metu mokinių mobilumo dalyviai patobulins savo turimas ir įgis naujų profesinių žinių bei gebėjimų. Tobulės dalyvių bendrieji gebėjimai, tarpkultūrinis sąmoningumas, gerės užsienio kalbų mokėjimo kompetencijos. Dalyviai lavins asmeninius gebėjimus, dirbant nestandartinėse situacijose, savarankiškų sprendimų priėmimo ir darbo komandoje įgūdžius, susipažins su šalies kultūra, tradicijomis, papročiais.

Profesijos mokytojai ir administracijos darbuotojai vieną savaitę stažuosis Austrijos profesinio mokymo įstaigose. Mokytojai ir administracijos atstovai stažuotės metu tobulins profesines, bendrąsias kompetencijas, kalbines žinias, organizacinius ir vadybinius gebėjimus, sieks pasinaudoti gerąja patirtimi ir ją pritaikyti savo mokomųjų dalykų programose, planuose, mokymo metodų inovacijose.

Projektų vadovė
Vanda Stonienė